بخارشو

با بخارشوهای کارشر،شما می توانید از یک خانه تمیز لذت ببرد.همه چیز را بدون نیاز به مواد شیمیایی تمیز کنید.

بخارشوی همراه با مکش

بخارشوی،جارو برقی آب و خاک هر سه وظیفه در یک محصول جارو بخار کارشر پاکیزگی را سه برابر میکند.

تصفیه کننده آب

تصفیه کننده آب کارشر با فشردن یک دکمه از نوشیدن آبی بهداشتی و تمیز لذت ببرید

تصفیه کننده هوا

با وجود صنعتی شدن جوامع و شدت گرفتن آلودگی وجود تصفیه کننده های هوا بسیار مفید می باشد.

جارو برقی

اولین جارو برقی هوشمند: با تعداد زیادی از ویژگی های متناسب با نیاز کاربر،جارو با جارو برقی های کارشر کار را سریع و آسان می کند.

جارو برقی با فیلتر آبی

کارشر حداکثر نظافت و تازگی هوای اتاق را با محصول جدید جاروبرقی با فیلتر آبی، به شما هدیه میدهد.

جارو شارژي

جاروشارژی کارشر نو آوری است که جایگزین تکنولوژی ها دیگر شده و مناسب برای جاروی فرش و سطوح سخت تر می باشد.

زمین شوی خانگی

این محصول مناسب تمیز کردن مکانهای بین 20 تا 200 متر مربع می باشد.

شيشه شوي شارژي

شیشه شوی شارژی کارشر تنها شیشه شوی در نوع خود در جهان است.تمیزی سریع و نتیجه ای بی نظیر را به ارمغان می آورد.

موکت شوی

این محصول بسیار مناسب است برای زمانی که میخواهیم فرش ها را  عمقی تمیز کنیم.