زمین شوی خانگی

این محصول مناسب تمیز کردن مکانهای بین 20 تا 200 متر مربع می باشد.

BR 4.300

با وزن 11.5 کیلوگرم یک دستگاه کم وزن و جمع و جور می باشد.که برای محیطهای 20 تا 200 مترمربع جوابگو می باشد.

FC 5 Premium

تحولی عظیم در بخش نظافت خانگی,به سادگی تمام سطوح سخت را در یک مرحله تمیز کنید.هم جارو و هم شستشو

زمین شوی خارجی

زمین شوی خارجی زمین شوی خارجی زمین شوی خارجی زمین شوی خارجی