واترجت های آب گرم

با آب گرم،واترجت خیلی بهتر عمل می کند.ماشین آلات کارشر با سطح بالایی از کارایی راحتی و تکنولوژی هر مصرف کننده ای را تحت تاثیر قرار می دهد.

Midddle Class (کلاس متوسط)

برای نمایندگان خودرو،ساختمانها،کشاورز و استفاده شهری

Compact Class (کلاس جمع و جور)

واترجتهای جمع و جور و قابل جا به جایی راحت

Special Class (کلاس ویژه)

بدون دود خروجی برای مکانهای بهداشتی،بیمارستانها،آشپزخانه،غذاخوری و یا استخر

Combustion engine (موتور احتراقی)

برای جایی که منبع انرژی نداریم واترجتهایی با موتور احتراقی قابل استفاده می باشد.