واترجت های آب سرد

برای تمیز کردن ماشین آلات،اتومبیلها و ساختمانها می باشد.با فشار و میزان خروجی بالا واترجتهای آب سرد هر نوع آلودگی را می تواند پاک کند.

Super Class (کلاس ویژه)

برای ساختمان سازی،کشاورزی،صنعت و استفاده شهری

Compact Class(کلاس جمع و جور)

سبک وزن و قدرتمند واترجتهای جمع و جور کارشر

Special Class(کلاس ویژه)

برای از بین بردن آلودگی های سرسخت و مکانهایی که دسترسی به آن سخت است مناسب می باشد.

Combustion engine(موتور احتراقی)

برای جایی که منبع انرژی نداریم واترجتهایی با موتور احتراقی قابل استفاده می باشد.